,

Ik ben onterfd door mijn ouders. Heb ik nog recht op geld?

4 maart 2019

Casper heeft al jaren geen contact meer met zijn ouders. Zijn ouders hebben duidelijk laten blijken dat zij Caroline, de vriendin van Casper, niets vinden en zij hebben haar nooit geaccepteerd en daardoor is er helemaal geen contact meer.

Vorig jaar hoorde Casper via zijn oom dat zijn moeder is overleden. De vader van Casper is al twee jaar eerder overleden. De zussen van Casper wensen beide erfenissen nu af te wikkelen. Zij vertellen dat hun ouders allebei in hun testament hebben opgenomen dat Casper is onterfd. Ondanks dat Casper al jaren geen contact met zijn ouders heeft gehad, komt dit als een schok voor hem. Kan Casper nog ergens aanspraak op maken of heeft hij nergens recht meer op?

Welke rechten heb je?

De wet zorgt er voor dat je als kind nooit met lege handen komt te staan, wat je ouders ook in hun testament hebben opgenomen. Je hebt altijd recht op je legitieme portie, ook al hebben je ouders je onterfd.

Wat is een legitieme portie?

Een legitieme portie is een geldbedrag waar je recht op hebt. Je hebt geen recht op spullen. De erfgenamen – vaak je broers of zussen – moeten er voor zorgen dat jij je legitieme portie ontvangt. Zij moeten dit geldbedrag aan jou betalen.

Wat is de hoogte van de legitieme portie?

Natuurlijk wil je ook weten wat de hoogte is van de legitieme portie. Dit is ongeveer de helft van wat je zou krijgen als je niet onterfd was.

Als Casper twee zussen heeft, zou hij als erfgenaam van zijn moeder 1/3e deel krijgen. Nu Casper is onterfd, krijgt hij grofweg 1/6e deel van de nalatenschap van zijn moeder .
De legitieme portie wordt op een andere manier berekend dan een erfdeel, zodat deze benaderingswijze niet helemaal klopt. Globaal gezien kan je hier wel van uit gaan.

Hebben schenkingen invloed op de legitieme portie?

Er wordt bij het berekenen van de legitieme portie echter ook rekening gehouden met schenkingen. Als Casper schenkingen van zijn ouders heeft ontvangen, komen deze in mindering op zijn aandeel. Als de zussen van Casper ook schenkingen hebben ontvangen, tellen deze mee voor de berekening van de legitieme portie van Casper. Ook andere schenkingen kunnen meetellen.

Let op!

Casper kan zijn aanspraak op zijn legitieme portie verliezen. Casper moet namelijk binnen vijf jaren na het overlijden van zijn ouders laten weten dat hij aanspraak wil maken op zijn legitieme portie. Als Casper dit niet op tijd doet, verliest hij zijn aanspraak.

Conclusie

Casper heeft wel recht op de nalatenschappen van zijn ouders. Hij kan ten aanzien van beide nalatenschappen aanspraak maken op zijn legitieme portie. Casper moet dit wel op tijd laten weten. De vader van Casper is al drie jaar geleden overleden. Dit betekent dat Casper in ieder geval binnen twee jaar moet laten weten dat hij aanspraak maakt op zijn legitieme portie.

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward