,

Familie van op huwelijksreis overleden vrouw blijft met lege handen achter…

28 mei 2020

Een jaar geleden schreef ik een artikel over een bijzondere uitspraak van de rechtbank over een echtpaar dat tijdens hun huwelijksreis op de Dominicaanse Republiek – na het eten van giftige vis – vlak na elkaar overleed (Gelijktijdig overlijden? Hoe zit het met de erfenis?).

De rechtbank deed destijds een uitzonderlijke uitspraak, waarbij – ondanks het eerder overlijden van de vrouw – de familieleden van de vrouw als erfgenamen werden aangemerkt en niet haar man die een halfuur later overleed. De rechtbank oordeelde dat het niet redelijk zou zijn dat de familie van de vrouw niets zou krijgen.

Wel of niet uitzonderlijk

De familie van de man stelde hoger beroep in tegen de uitspraak. Het gerechtshof komt op 12 mei 2020 dus tot een ander oordeel dan de rechtbank en haalt de uitspraak van de rechtbank onderuit. Het gerechtshof overweegt dat er alleen onder uitzonderlijke omstandigheden afgeweken kan worden van het erfrecht zoals dit in het wetboek staat beschreven.

In dit geval vindt het gerechtshof dat het geen uitzonderlijke situatie betreft. Daarnaast heeft de wetgever vergelijkbare situaties in acht genomen bij het opstellen van de wet. (Lees de volledige uitspraak hier)

Rechtszekerheid is belangrijk

Het gerechtshof stelt dat rechtszekerheid een belangrijke rol speelt bij deze uitspraak, omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn op wie de goederen van de nalatenschap zijn overgegaan. Het gerechtshof oordeelt daarom dat het niet onaanvaardbaar is dat het vermogen van de vrouw terechtkomt bij de erfgenamen van de man. Het vermogen van de vrouw komt dan ook geheel terecht bij de familie van de man. De familie van de vrouw blijft alsnog met lege handen achter…

Had dit voorkomen kunnen worden?

Ja. Dit had voorkomen kunnen worden als de vrouw een testament had laten opstellen waarin zij had laten opnemen dat haar nalatenschap naar haar familie zou gaan als haar echtgenoot binnen 30 dagen na haar zou overlijden. In theorie is dat een eenvoudige oplossing. De praktijk leert echter dat veel mensen in de verliefde roes van een bruiloft en huwelijksreis niet als eerste denken aan een testament. ‘Dat overkomt ons niet’ en ‘Dat komt later wel’ zijn daarbij de voornaamste argumenten… Begrijpelijk. Toch is het verstandig om ook dit soort moeilijke onderwerpen aan de orde te brengen.


Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

neem gerust contact op

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward