,

De gevolgen van onterving | Het onterfde kind

Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door problemen bij de afwikkeling van de erfenis, niet in de laatste plaats als één van de kinderen is onterfd, wat er zelfs toe kan leiden dat familieverhoudingen (nog verder) verstoord raken en ernstige conflicten ontstaan.

In sommige testamenten is sprake van onterving van een kind. Het is ingrijpend en het kan veel vragen oproepen. Waarom is dit gebeurd? Wat zijn de gevolgen van deze onterving? Hoe moeten/kunnen de erfgenamen hiermee omgaan? Waar moet een (eventuele) executeur rekening mee houden? Kan het onterfde kind zich verzetten tegen de onterving, welke mogelijkheden heeft het onterfde kind? Binnen hoeveel tijd kan een onterfd kind beroep doen op de legitieme portie, en hoe gaat dit daarna in zijn werk? Wanneer is het verstandig om slechts een aanvullend beroep op de legitieme portie te doen? Waarom zijn schenkingen die de ouders aan de andere kinderen hebben gedaan van belang?

Vraag advies

De erfrechtspecialisten van de vFAS zijn deskundigen op het gebied van het erfrecht en de procedures die daarmee samenhangen. Alle advocaten familierecht en erfrecht van ons kantoor zijn zogeheten vFAS-advocaten. Dat wil zeggen dat ze allen zijn aangesloten bij deze branchevereniging. Is dat belangrijk? Ja, want deze branchevereniging ziet erop toe dat de aangesloten advocaten allen voldoen aan vastgestelde (hoge!) kwaliteitseisen. Een overzicht van onze vFAS-advocaten kunt u hier vinden.

De inschakeling van een deskundig erfrechtspecialist kan helpen om de nalatenschap naar ieders tevredenheid af te wikkelen. Bij nalatenschapsconflicten ondersteunen wij u graag. Dat geldt eens te meer als sprake is van onterving. Juist dan is goed advies belangrijk. U wordt daarmee behoed voor het maken van fouten en zo kan een moeizame afwikkeling worden voorkomen.

Nalatenschapsconflicten

De advocaten-erfrechtspecialisten zijn goed op de hoogte van de ins en outs van het erfrecht. Zij zullen bij nalatenschapsconflicten altijd zoeken naar oplossingen door middel van overleg en/of mediation. ‘Erven zonder scherven’ heeft altijd de voorkeur. Het overlijden van een dierbare is al verdrietig genoeg om mee te maken.

Dag van het Erfrecht

Een goed moment om advies in te winnen is de Dag van het Erfrecht. In het kader van deze landelijke themadag kunt u ook bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. U kunt een afspraak maken via tel. 0172 – 42 71 95 of een aanmeldformulier invullen op deze pagina. Wij nemen dan contact met u op.

dag van het erfrecht

Vraag advies bij onterving

Advies bij onterving is belangrijk en verstandig. Hoe moeilijk de situatie ook is.

Neem gerust contact op

Ons team

Lisanne van Wassenberg

Advocaat en mediator erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Jacomien Kapteijn

Advocaat familierecht en mediator

0172 - 42 71 95

Nieke Schreurs

Advocaat erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Ans Verhaar

Adviseur familierecht en erfrecht

0172 - 42 71 95

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward