'Vaak is er onduidelijkheid over wat een erflater precies bedoelde in het testament.'

Lisanne van Wassenberg, advocaat erfrecht en familierecht

Testament of wet?

Wanneer iemand geen testament heeft, wordt zijn of haar erfenis verdeeld volgens een wettelijke verdeling. Maar ook als er wél een testament is, is in principe sprake van een wettelijke verdeling.

De erflater kan zijn wensen over de afwikkeling van zijn erfenis bij ‘uiterste wil’ in een testament regelen. In het testament kan zijn bepaald wie de begrafenis regelt, wie de erfgenamen zijn, wie executeur is en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld.

Wat wordt in een testament geregeld?

In een testament worden vaak de volgende onderwerpen geregeld:

  • De benoeming/onterving van erfgenamen
  • De aanstelling van een executeur
  • De wijze van verdeling van de nalatenschap/ de hoogte van de erfdelen
  • Een legaat/schenking na overlijden
  • Of de wettelijke verdeling wel of niet van toepassing is

Wat bedoelde hij of zij nu precies?

De uitleg en geldigheid van een testament staan vaak ter discussie. Wat heeft de erflater nu precies met zijn testament bedoeld? Maar ook; was de erflater wel wilsbekwaam op moment van het opstellen van het testament of was er bijvoorbeeld sprake van een wilsgebrek, omdat er sprake was (beginnende) dementie? Heeft de notaris wel goed gehandeld? Kan het testament worden vernietigd of nietig worden verklaard?

Geen testament? Dan geldt de wet

Wanneer er geen testament is, dan geldt de wet. In de wet staat opgenomen wie de erfgenamen zijn.  Ook regelt de wet wie welk gedeelte van de nalatenschap ontvangt.

Wanneer iemand geen testament heeft, wordt zijn of haar erfenis verdeeld volgens de wettelijke verdeling. Dit betekent dat in dit geval alle goederen en schulden naar de nog levende echtgenoot/echtgenote van de erflater gaan en de kinderen van de erflater een zogeheten vordering op hun vader/moeder krijgen. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van de andere ouder. Maar ook als er wél een testament is, is in principe sprake van een wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling kan in een testament worden uitgesloten.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

neem gerust contact op

Onduidelijkheid over testament?

Is niet precies duidelijk wat precies wordt bedoeld in het testament? Is er onenigheid over?

Mogelijk kunnen wij helpen

Ons team

Jacomien Kapteijn

Advocaat familierecht en mediator

0172 - 42 71 95

Lisanne van Wassenberg

Advocaat en mediator erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Nieke Schreurs

Advocaat erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Ans Verhaar

Adviseur familierecht en erfrecht

0172 - 42 71 95

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward