'Ook na onterving kan een kind een deel van de erfenis opeisen.'

Lisanne van Wassenberg, advocaat erfrecht en familierecht

Onterving en de legitieme portie

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dit is ongeveer de helft van het oorspronkelijke kindsdeel en heet de legitieme portie. De legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Er bestaat dus geen recht op goederen uit de erfenis. Meestal is deze geldvordering pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Legitieme portie berekenen

Het berekenen van de legitieme portie is ingewikkeld. Bij de berekening moeten bijvoorbeeld giften worden meegerekend, maar niet alle giften. Schulden moeten ook worden meegerekend. Maar dan weer niet álle schulden. U zult begrijpen: het vergt de nodige aandacht.

Giften

Voor wat betreft giften is het zo dat de legitieme portie wordt berekend door bij het saldo van de nalatenschap alle giften op te tellen die de erflater tijdens zijn of haar leven aan zijn kinderen heeft gedaan. Ook giften aan derden moeten worden meegenomen, als deze in beginsel binnen 5 jaar voor zijn of haar overlijden zijn gegeven. Er bestaan ook giften waarvoor de vijfjaarstermijn niet geldt.

Vervaltermijn

Binnen 5 jaar na overlijden van de erflater moet een beroep op de legitieme portie zijn gedaan. Dit is een vervaltermijn. Dit betekent dat een beroep doen op de legitieme portie na 5 jaar niet meer mogelijk is.

Uw situatie

Het moge duidelijk zijn: de situatie rondom de gevolgen van onterving, de legitieme portie of de opeisbaarheid van de legitieme portie kan ingewikkeld zijn. Elke situatie is anders. Daarom is het van belang altijd advies te vragen over uw situatie. Wanneer u ons advies wilt, kunt u bellen met mr. Lisanne van Wassenberg, via tel. 0172 – 42 71 95 of via e-mail.

neem gerust contact op


Lees ook: Onterfd? denk aan de giften!

Onterfd? Denk aan de giften!

Hulp nodig bij opeisen van uw deel?

Bent u onterfd en wilt u het deel van de erfenis opeisen waar u recht op hebt? Schakel hulp in.

Bel 0172 - 42 71 95 of mail

Ons team

Lisanne van Wassenberg

Advocaat en mediator erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Jacomien Kapteijn

Advocaat familierecht en mediator

0172 - 42 71 95

Nieke Schreurs

Advocaat erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Ans Verhaar

Adviseur familierecht en erfrecht

0172 - 42 71 95

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward