'Hulp nodig bij een conflict met een executeur? Wij helpen graag.'

Team Erfrecht,

De executeur

De executeur is de persoon die in een testament is aangewezen om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Vroeger heette deze de ’testamentair executeur’, maar die term wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. De erfenis wordt niet door de executeur afgewikkeld. De executeur handelt namens de erfgenamen en zorg ervoor dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan.

Wat doet de executeur?

De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen, kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen. Het doen van aangifte voor de erfbelasting behoort ook tot de taak van de executeur.
De executeur heeft nog een aantal verplichtingen.

Verantwoording afleggen

De executeur moet een boedelbeschrijving opmaken en moet op verzoek van een erfgenaam alle gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taak geven. Ook moet de executeur na afwikkeling van de erfenis rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Executeur verdeelt erfenis niet!

De executeur is in beginsel niet bevoegd om de erfenis te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel kan de executeur in het testament deze bevoegdheid hebben gekregen en ook bijvoorbeeld om zonder toestemming van de erfgenamen goederen te verkopen.

Wanneer de executeur onvoldoende inlichtingen verstrekt en onvoldoende transparant is over de afwikkeling van de erfenis, kan hij hierop worden aangesproken en kan openheid van zaken bij een rechter worden afgedwongen. Ook kan om het ontslag van de executeur worden verzocht als de executeur zijn taken niet naar behoren uitvoert.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

neem gerust contact op

Wat kunnen wij voor u doen?

Bent u ontevreden over de executeur? Dan zijn er mogelijkheden actie te ondernemen.

Vraag na wat de mogelijkheden zijn

Ons team

Lisanne van Wassenberg

Advocaat en mediator erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Jacomien Kapteijn

Advocaat familierecht en mediator

0172 - 42 71 95

Nieke Schreurs

Advocaat erfrecht en familierecht

0172 - 42 71 95

Ans Verhaar

Adviseur familierecht en erfrecht

0172 - 42 71 95

Tips en tools

Blogs over erfrecht

Onze erfrechtspecialisten schrijven met regelmaat over erfrechtkwesties die zij in hun praktijk tegen komen.

Lees ze hier arrow_forward
Erfrecht check

Wilt u weten of uw huidige testament nog past binnen het huidige erfrecht? Wij kunnen het voor u checken.

Doe de erfrecht-check arrow_forward
Is er een testament?

Is een naaste overleden, maar weet u niet of deze persoon een testament heeft? Er zijn manieren om te achterhalen dat er is.

Opvragen testament arrow_forward